O događaju

„Ispraksaj se za praksu” (HR simulacija intervjua) je novi projekat koji se organizuje prvi put ove godine, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i HR stručnjacima iz privrede, u online formatu, 26-27.2.2021. godine, preko platforme Zoom.
Cilj projekta je da se studentima omogući iskustvo intervjua za praksu ili posao, te da studenti budu upućeni u to kako se pravilno piše radna biografija, kao i koje osobine i kakvo ponašanje je poželjno prikazati na razgovoru za posao ili praksu, tako što će dobiti smernice od HR stručnjaka.
Simulacija ima zadatak da umanji tremu učesnika koja se može javiti uoči i tokom razgovora za posao, pomogne im da uvežbaju predstavljanje i da na najbolji način predstave svoje kvalitete. Razmena znanja i korisnih informacija koje će učesnici moći da koriste u daljem poslovnom razvoju takođe predstavlja jedan od opštih ciljeva.

Studenti se prijavljuju popunjavanjem prijavnog formulara u okviru kog mogu izabrati jednu od 5 dostupnih pozicija i priložiti svoju radnu biografiju.
Po zatvaranju prijava, učesnici će biti obavešteni sa kojom od kompanija učesnica će imati simulaciju intervjua i u kom terminu.

Simulacija intervuja održaće se putem Zoom platforme, u trajanju od 30 minuta od kojih će kandidat:

  • u prvih 20 imati priliku da se predstavi i razgovara HR-om
  • u poslednjih 10 dobiti značajne povratne komentare i sugestije na osnovu kojih može unaprediti svoj nastup i radnu biografiju

Dostupne pozicije

Digital Marketing Intern

Marketinški pripravnik pomaže u upravljanju marketinškim operacijama pod nadzorom marketing menadžera. Negove dužnosti uključuju pripremu predloga, organizovanje događaja i istraživanje marketinških trendova.

Pročitaj više

Project Manager Intern

Menadžer projekata upravlja ključnim partnerskim projektima. Odgovornosti za upravljanje projektima uključuju koordinaciju i završavanje projekata na vreme u okviru budžeta i u predviđenom vremenskom okviru. Nadgleda sve aspekte projekata, određuje rokove, dodeljuje odgovornosti, nadgleda i rezimira napredak projekta i na samom kraju priprema izveštaje za više rukovodstvo u vezi sa statusom projekta.

Pročitaj više

Business Analyst Intern

Poslovni analitičar deluje kao veza između poslovnih korisnika i razvojnog tima. Poslovni analitičar treba da proceni, analizira i pregleda poslovne procese u domenu osiguranja i potrebe korisnika, dokumentuje i upravlja zahtevima, definiše obim i ciljeve i učestvuje u životnom ciklusu razvoja softvera, uključujući analizu i prikupljanje informacija, procese dokumentovanja, testiranje i objavljivanje.

Pročitaj više

Quality Manager Intern

Menadžer kvaliteta treba da osigura da proizvodi ili usluge koje kompanija nudi odgovaraju svojoj svrsi, da budu u skladu sa zakonom i da zadovolje očekivanja i zahteve kupaca.

Pročitaj više

HR Specialist Intern

HR Specialist radi pod rukovodstvom i menadžerima ljudskih resursa. Tokom procesa zapošljavanja, savetuju se sa članovima menadžerskog tima kako bi bili sigurni da su pravi kandidati postavljeni na pravu poziciju.

Pročitaj više

Kompanije učesnice