O događaju

FTN Challenge Junior je takmičenje namenjeno srednjoškolcima, kako bi se upoznali sa industrijskim inženjerstvom i inženjerskim menadžmentom. Ovaj događaj se uspešno organizuje od 2015. godine i svake godine okuplja više takmičara. Takmičari su učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola Republike Srbije, a samo takmičenje se održava na Fakultetu tehničkih nauka.

Takmičari mogu da učestvuju u dve discipline, a to su debata i elevator pitch, odnosno kratko prezentovanje ideja.

Ovogodišnje takmičenje planirano je za 28. i 29. mart 2020. u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka, ali je otkazano zbog proglašenja vanrednog stanja i pandemije COVID-19 virusa! Vidimo se u 2021. godini!

Debata je naizmenično iznošenje argumenata suprostavljenih strana koju čine vlada i opozicija. Vreme debatovanja je pola sata, a teme debatovanja određuju sami takmičari, odnosno svaki tim kada se prijavljuje šalje 5 tema, zatim se sve teme stave na jedan spisak i na dan takmičenja se izvlače teme koje će se obrađivati. Kao što je rečeno, svaki tim ima pola sata da pripremi svoje argumente u zavisnosti od toga da li su za ili protiv, odnosno da li su vlada ili opozicija. Ono što je važno da napomenemo je da svaki tim broji po dva člana, ali može postojati i jedan član kao rezerva. Teme se šalju u obliku: “Ovaj dom smatra..“

 

Sam naziv i ideja Elevator Pitch-a nastali su iz potrebe malih kompanija ili ljudi koji imaju ideje, a ne mogu da zakažu sastanak ili da ideju izlože nadređenima. Rešenje su našli tako što su čekali da ta osoba uđe u lift, potom su u minuti dok se lift kreće prezentovali svoje ideje, što je najčešće rezultovalo pozitivnim ishodom i ljudi su to počeli masovno da koriste. Takmičenje radi po principu da svaki tim od po 3 člana bude zatvoren u jednoj prostoriji na 4 sata (gde su potpuno izolovani, bez korištenja elektronskih uređaja) u toku kojih smišljaju ideju za rešenje nekog problema koji je određena kompanija prethodno zadala. A potom jedan član tima ima 90 sekundi da tu ideju prezentuje članovima žirija, nakon čega ceo tim brani svoju ideju odgovorima na pitanja žirija.

FTN Challenge Junior

0

učesnika

0

debata

0

timova

0

prezentacija