O događaju

FTN Challenge je takmičenje namenjeno svim studentima Republike Srbije i održava se na Fakultetu tehničkih nauka. Ono predstavlja izazov za mlade koji žele da svoje znanje primene u praksi i da se takmiče sa studentima prestižnih fakulteta.

Takmičenje obuhvata tri discipline, a to su studija slučaja, debata i elevator pitch, odnosno kratko prezentovanje ideja.

Ove godine projekat se odžava online putem Zoom platfome, 20. i 21. marta.

 

Discipline

⦿ Studija slučaja

Studija slučaja je disciplina u kojoj tim mora da reši određeni problem kompanije. Timove čini 3-4 studenta koji dobijaju detaljno opisano stanje kompanije, kao i zadatke koje treba da reše. Učesnici imaju na raspolaganju pet sati da dođu do idealnog rešenja, dok im za to vreme nije dozvoljeno napuštanje Breakout room-a u koji su raspoređeni. Po isteku predviđenog vremena timovi će ponovo biti prebačeni u Main room, gde će prezentovati žiriju svoja rešenja. Neophodno je da svaki član tima učestvuje u prezentovanju rešenja, kao i u odgovaranju na pitanja, koje sledi nakon prezentacije.

 

⦿ Elevator Pitch

Sam naziv i ideja Elevator Pitch-a nastali su iz potrebe malih kompanija ili ljudi koji imaju ideje, a ne mogu da zakažu sastanak ili da ideju izlože nadređenima. Rešenje su našli tako što su čekali da ta osoba uđe u lift, potom su u minuti dok se lift kreće prezentovali svoje ideje, što je najčešće rezultovalo pozitivnim ishodom i ljudi su to počeli masovno da koriste. Takmičenje funkcioniše po principu da svakom timu od po 3 člana bude dodeljen poseban Breakout room, u kom smišljaju ideju za rešenje nekog problema koji je određena kompanija prethodno zadala. Za rešavanje problema timovi imaju na raspolaganju četiri sata, za vreme kojih im nije dozvoljeno napuštanje Breakout room-a. Po isteku vremena predviđenog za razradu ideje, tim će biti prebačen nazad u Main room, gde je previđeno 90 sekundi za prezentaciju ideje članovima žirija, i još deset minuta za odgovore na njihova pitanja.

 

⦿ Debata

Debata je naizmenično iznošenje argumenata suprostavljenih strana koju čine vlada i opozicija. Vreme debatovanja je pola sata, a teme debatovanja određuju sami takmičari, odnosno svaki tim prilikom prijave dostavlja 5 tema. Nakon što su sve teme stavljene na jedan spisak, na dan takmičenja se izvlače one koje će se obrađivati. Kao što je rečeno, svaki tim ima pola sata da pripremi svoje argumente u zavisnosti od toga da li su za ili protiv, odnosno da li su vlada ili opozicija. Ono što je važno da napomenemo je da svaki tim broji po dva člana, ali može postojati i jedan član kao rezerva. Teme se šalju u obliku: “Ovaj dom smatra..“

 

 

Projekat podržali