O Nama

Ko smo mi?

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) je organizacija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta koji spajaju tehnološke metode i alate sa veštinama menadžmenta. Osnovana je 1990. godine kako bi negovala odnose među studentima IIM-a i podržala njihov razvoj.

Sa vizijom da bude spona studenata IIM-a u Evropi, ESTIEM nastoji da svaki student ove oblasti bude povezan ne samo sa drugim studentima Evrope, nego i sa kompanijama i univerzitetima, kako bi omogućila da svaki student ima šansu da napravi promenu i da omogući da svaka izvanredna inovativna ideja bude realizovana.

ESTIEM Lokalna Grupa Novi Sad, kao član ove studentske mreže, svojim članovima daje mogućnost da kroz pisanje projekata, organizovanje događaja i učestvovanje na njima steknu znanje, iskustvo i veštine koje će im pomoći pri izgradnji karijere, ali i usavršavanju.

Lokalna Grupa Novi Sad je osnovana 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka i od tada je organizovala preko 60 lokalnih i međunarodnih skupova.

Koje su naše vrednosti?

Verujemo da su naše vrednosti važne za način na koji živimo i radimo. One određuju naše prioritete i predstavljaju meru kojom utvrđujemo da li se naš rad kreće u željenom pravcu.

Prihvatamo različitosti


Multikulturalizam doživljavamo kao snagu ESTIEM-a, te konstantno održavamo jaku vezu sa internacionalnim nivoom, kao i sa drugim lokalnim grupama naše mreže. Kulturnu raznolikost koristimo kako bismo šansama i izazovima pristupili iz različitih perspektiva. Poštovanje nije samo ono čemu težimo, poštovanje je deo same osnove naše mreže!

_DSC0517

Težimo ka razvoju


Trudeći se i učeći iz grešaka, rastemo zajedno i željni smo da prođemo kroz ceo proces učenja, a pristupačnost i slobodu vidimo kao najviše ciljeve. ESTIEMeri stiču praktično znanje i važne veštine koje su potrebne u današnjem svetu.

IMG_9470

Podstičemo učestvovanje


Kako je ESTIEM demokratska organizacija ravne hijerarhije, ona podstiče učestvovanje svih svojih članova. Podstičemo i inspirišemo jedni druge da učestvujemo u aktivnostima ESTIEM-a i da razvijamo nove ideje.

_MG_0068

Ciljamo visoko


Ne plašimo se da izađemo iz svoje zone komfora. ESTIEMeri su proaktivni studenti koji uvek daju sve od sebe. Prikupljajući i razmenjujući iskustva i najbolje prakse, podstičemo preduzetnički duh studenata i zainteresovanih strana.