ABOUT ESTIEM

ESTIEM je akronim od European Students of Industrial Engineering and Management, odnosno ESTIEM predstavlja jedino evropsko udruženje studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Osnovan 1990. godine u Ajndhovenu, Holandija, i od samog osnivanja nastoji da uspostavi i unapredi saradnju i odnose između studenata iz različith delova Evrope. Okuplja više od 8000 studenata sa 79 univerziteta, tzv. Lokalnih grupa.

Ovu studentsku organizaciju u potpunosti vode studenti i u okviru ESTIEM mreže postoji mnoštvo međunarodnih projektnih timova koji organizuju širok spektar aktivnosti po celoj Evropi. Međunarodne razmene studenata, konferencije, case-study takmičenja, predavanja, seminari i radionice su projekti u kojima članovi ESTIEM-a mogu imati priliku da učestvuju.

ABOUT ESTIEM LG NOVI SAD

Lokalna grupa ESTIEM Novi Sad osnovana je na Fakultetu tehnickih nauka 2002. godine i najstarija je u Srbiji od sadašnje četiri (Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš). Na lokalnom nivou ESTIEM LG Novi Sad ima nekoliko projekata: Kick Off Week, FTN Challenge i FTN Challenge Junior.

Lokalna grupa je imala svojih uspona i padova, gde su iz svake generacije ESTIEM-era izlazili samo najbolji studenti industrijskog inženjerstva i menadžmenta.


Danas lokalna grupa broji preko 60 aktivnih članova, kako na lokalnom tako i na centralnom nivou ESTIEM-a. Strukturu same grupe čine tri organa:

Skupština - čine je svi članovi lokalne grupe koji imaju pravo glasa prilikom izbora novog upravnog odbora
Upravni odbor - strukturu upravnog odbora čine
Predsednik lokalne grupe - zadužen je za organizaciju u pravnom smislu te reči i zastupa je prilikom finansijskih transakcija
Potpredsednik za finansije - zadužen je za sve finansijske tokove lokalne grupe, i u odsustvu predsednika potpisuje dokumenta vezana za finansije
Potpredsednik za odnose sa javnošću - zadužen je za komunikaciju i imidž lokalne grupe
Potpredsednik za aktivnosti - zadužen je za vođenje i nadzor svih događaja u okviru lokalne grupe
Potpredsednik za administraciju - zadužen je za prikupljanje podataka, arhiviranje i vođenje brige o statutu organizacije, kao i infrastrukturu informacionih tehnologija
Vođa komiteta za ljudske resurse - zadužen je za motivaciju članova i praćenje njihovog aktivnog učestvovanja u radu lokalne grupe
Sekretar udruženja - zadužen je za komunikaciju lokalne grupe sa međunarodnim ESTIEM-om
Nadzorni odbor - čine iskusni članovi lokalne grupe koji prate rad upravnog odbora

MEET US

team

Marina Bradić

(President)

team

Sanja Pavlović

(Supervisor of Human Resources Commitee)

team

Nataša Radojčić

(Vice President of Public Relations)

team

Savo Golub

(Vice President of Finance )

team

Jovana Kaluđer

(Vice President of IT and Administration)

team

Sara Živanov

(Local Responsible)

team

Jelena Roksandić

(Vice President of Acitivities)

LOCAL EVENTS

Kick Off Week

Kick-Off Week je lokalni događaj koji se održava u oktobru, početkom akademske godine kako bi svi studenti Fakulteta tehničkih nauka, a naročito studenti prve godine, imali mogućnost da razvijaju svoje veštine i usavrše se. To je događaj gde se dovode predavači koji su stručnjaci u svojim oblastima kako bi studentima govorili na određenu temu. Događaj se prvi put održao 2013. godine i od tada se održao 3 puta i to na sledeće teme:

  • Javni nastup,
  • B2B events,
  • Personal Development,
  • Studija slučaja - šta je i kako je rešiti,
  • Elevator Pitch - kako za jedan minut prodati poslovnu ideju,
  • Debata,
  • Corporate Relations - kako ostvariti dobru saradnju sa kompanijama,
  • PR u međunarodnim organizacijama,
  • Budućnost poslovanja iz ugla Cloud tehnologija

FTN Challenge

FTN Challenge je tradicionalno takmičenje namenjeno studentima koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa svojim kolegama. Održava se već 9 godina na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Takmičenje se odvija u tri discipline: rešavanje studije slučaja, elevator pitch (kratke poslovne prezentacije) i debata. Svaka od disciplina je posebna na svoj način, a samo takmičenje je koncipirano tako da studenti bilo kog studijskog programa mogu da se pronađu u jednoj od disciplina i pokažu svoje veštine. Rešavanje studije slučaja podrazumeva analizu poslovne situacije u kojoj se nalazi jedna kompanija. Tim od 4 ili 5 osoba ima 4 sata da analizira dobijene podatke i jos 15 minuta da svoju analizu i rešenje prezentuje žiriju. Elevator pitch, odnosno kratke poslovne prezentacije, kako sam naziv kaže, je disciplina u kojoj takmičari imaju 60 sekundi da iznesu svoju kreativnu ideju žiriju, odnosno da „kupe“ žiri svojom idejom za rešavanje neke poslovne ili društveno- odgovorne situacije. Debata je takmičarska disciplina u kojoj se timovi sastavljeni od 2 studenta nadmeću i brane svoj stav o određenoj temi.

FTN Challenge Junior

FTN Challenge Junior je takmičenje koje je prvi put pokrenuto 2015. godine kao takmičenje namenjeno učenicima III i IV razreda srednje škole.Takmičenje je zasnovano na takmičarskoj disciplini kratkih idejnih prezentacija ( elevator pitch ). Tim srednjoškolaca sastavljen od 3 člana ima 4 sata da smisli ideju kojom bi oni rešili situaciju iz realnog okruženja , a zatim 60 sekundi da tu istu ideju prezentuju stručnom žiriju i ubede žiri da je njihova ideja najbolja.

GALLERY

CONTACT US

Marina Bradić

  060/0245707

marina.bradic@estiem.org

Sanja Pavlović

  062/343193

sanja.pavlovic@estiem.org

Nataša Radojčić

  069/5109770

natasa.radojcic@estiem.org

Council Meeting Novi Sad

SPONSORS